KVKK


Sayın Müşterimiz,
Biz, MERDAN ELEKTRONİK İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. olarak, müşterilerimizin ve
iş ortaklarımızın kişisel verilerini koruma konusundaki taahhüdümüzü ön planda
tutarak, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti
Kanunlarına ve uluslararası standartlara tam uyum sağlamaktayız. Bu çerçevede,
aşağıda belirtilen politikalar ve uygulamalar doğrultusunda kişisel verilerinizin
güvenliği ve gizliliğini sağlamak için çaba göstermekteyiz.
Veri Sorumlusu ve İletişim Bilgileri:
MERDAN ELEKTRONİK İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. olarak, kişisel verilerinizin
güvenliği ve korunması için sorumluluk taşıdığımızı beyan ederiz. Kişisel verilerinizle
ilgili herhangi bir soru, talep veya şikayet durumunda aşağıdaki iletişim bilgilerinden
bize ulaşabilirsiniz:
MERDAN ELEKTRONİK İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.
Adres: [Şirket Adresi]
E-posta: [Şirket E-posta Adresi]
Telefon: [Şirket Telefon Numarası]
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:
Kişisel verileriniz, aşağıdaki temel amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:
Ürün ve hizmetlerimizin sağlanması,
Siparişlerin yerine getirilmesi ve lojistik süreçlerin yönetilmesi,
Müşteri ilişkileri yönetimi,
Pazarlama ve reklam faaliyetleri,
Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
Toplanan Kişisel Veri Türleri:
MERDAN ELEKTRONİK İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş., hizmetlerini sunmak ve iş
faaliyetlerini yürütmek adına aşağıdaki kişisel veri kategorilerini toplamaktadır:
Temel Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası, vb.),
İletişim Bilgileri (Adres, Telefon Numarası, E-posta Adresi, vb.),
Finansal Bilgiler (Kredi Kartı Bilgileri, Fatura Bilgileri, vb.),
Sipariş ve Teslimat Bilgileri.
Kişisel Veri Toplama Yöntemleri:
MERDAN ELEKTRONİK İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş., kişisel verilerinizi aşağıdaki
yöntemlerle toplamaktadır:
Web sitemiz üzerinden yapılan kayıtlar ve alışveriş işlemleri,
İletişim formları, müşteri hizmetleri ve benzeri kanallar aracılığıyla alınan bilgiler,
Sosyal medya platformları üzerinden paylaşılan bilgiler,
Fuarlar ve etkinlikler gibi iş ortamında gerçekleşen etkileşimler.
Kişisel Verilerin Aktarılması ve Paylaşılması:
MERDAN ELEKTRONİK İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş., kişisel verilerinizi, hizmet
sunumu ve iş faaliyetleri kapsamında sınırlı bir şekilde belirtilen amaçlar
doğrultusunda ilgili paydaşlarla paylaşabilir. Bu paydaşlar arasında lojistik hizmet
sağlayıcıları, iş ortakları ve yetkili merciler yer alabilir. Kişisel veriler, üçüncü taraflarla
paylaşılırken gizliliğin ve güvenliğin korunması için gereken tedbirler alınacaktır.
Kişisel Veri Güvenliği ve Saklama Süreleri:
MERDAN ELEKTRONİK İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş., kişisel verilerinizi muhafaza
etmek ve korumak için gerekli güvenlik önlemlerini alır. Veriler, işlenme amaçları
doğrultusunda gerekli olan süre boyunca saklanacak ve daha sonra yasal
düzenlemelere uygun şekilde imha edilecektir.
Kişisel Veri Sahibi Hakları:
Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna dair bilgi alma,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini
isteme,
Kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak silinmesini
veya yok edilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız
halinde zararın giderilmesini talep etme.
KVKK Sayfası Güncellemeleri:
MERDAN ELEKTRONİK İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş., bu KVKK Sayfasını
güncelleme hakkını saklı tutar. Politika ve uygulamalardaki değişiklikleri takip etmek
adına düzenli olarak sayfamızı kontrol etmenizi öneririz. Güncellenmiş bilgilere
ulaşmak için en son tarihli sayfayı inceleyebilirsiniz.
Kişisel verilerinizi önemsiyor ve güvenli bir şekilde işliyoruz. Herhangi bir konuda
soru, talep veya şikayetiniz varsa lütfen yukarıda belirtilen iletişim bilgilerinden
bizimle iletişime geçiniz. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.
Saygılarımızla,
MERDAN ELEKTRONİK İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.